Links

Hieronder staan de organisaties die de campagne een warm hart toedragen:

 
www.fairtrade.nl Fair Trade Original staat voor handel die ontwikkelt. Wij bieden bedrijven in Azië, Afrika en Latijns-Amerika eerlijke handelsvoorwaarden en helpen hen om sterke ondernemers te worden. Voor de mensen die de producten maken betekent dit werkgelegenheid, inkomen en een beter bestaan. Fair Trade Original. For a change.
www.kerkinactie.nl ICCO werkt samen met Kerk in Actie. De twee afzonderlijke organisaties bundelen sinds 1 januari 2007 hun kennis, middelen en beleid. Zo kunnen ze hun werk in ontwikkelingslanden nóg beter en efficiënter doen. De vier vrouwen die centraal staan in de campagne Vrouwen staan sterker zijn werkzaam voor gezamenlijke partnerorganisaties van ICCO en Kerk in Actie. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl
www.mundialproductions.nl Vanuit de visie dat cultuur bijdraagt aan ontwikkeling organiseert Mundial Productions tournees van internationale artiesten. Wereldmuzikanten, dans- en theatergroepen en acrobaten bezoeken podia, festivals en scholen. Deze artiesten zijn in artistiek opzicht van grote klasse. Alle activiteiten van Mundial Productions zijn direct of indirect gerelateerd aan het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de Millennium Development Goals in 2015.
www.wereldwinkels.nl Bijna 400 Wereldwinkels en Fair Trade Shops verkopen de mooiste wereldcadeaus. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. FaiRSupport ondersteunt Wereldwinkels en Fair Trade shops bij de exploitatie.
www.vrouwenvoorvrede.nl De vereniging heeft ten doel te streven naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin:
1. welvaart en welzijn rechtvaardiger zijn verdeeld en het milieu wordt ontzien.
2. mensen, mannen én vrouwen, ongeacht afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond gelijkwaardig worden behandeld.
3. conflicten niet met wapens worden beslecht, maar geweldloos worden opgelost.
Vrouwen voor vrede fungeert als een aanspreekpunt voor de (multiculturele) vrouwenvredesbeweging en vrouwengroepen, en bemoedigt vrouwen om zich geweldloos in te zetten voor vrede vanuit een gevoel van verbondenheid met alles wat leeft.
 JongOS JongOS is een netwerk van jonge professionals uit de OntwikkelingsSamenwerking. ‘Jong’ is t/m 35 jaar en ‘professionals’ wil zeggen dat leden werkzaam zijn (betaald of onbetaald) in de OS-sector. Het is een informeel platform ter bevordering van onderling contact en informatieuitwisseling en daarmee professionalisering van jonge, relatief nieuwe mensen in de OS-sector die (gaan) bijdragen aan de verdere ontwikkeling van die sector. Er zijn regelmatig bijeenkomsten/borrels (door de leden vrij te organiseren) en om de week wordt per e-mail de Nieuwsflits verstuurd met vacatures, een agenda en overig nieuws. JongOS is opgericht in 2002 door enkele medewerkers van ICCO, Cordaid en Novib. Zij hadden de behoefte om een netwerk op te bouwen en over elkaar’s schouders een kijkje te nemen in de verschillende organisaties. Ondertussen telt het netwerk ruim 800 leden! Ook lid worden? Stuur een e-mail naar mailto:jongos@live.nl met je leeftijd, organisatie en functie.