ICCO

De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO zet zich onder meer in voor democratisering, vrede en rechtvaardigheid. Ze doet dat bijvoorbeeld in conflictgebieden en landen waar net begonnen is met wederopbouw.

In haar ontwikkelingsprogramma’s besteedt ICCO steevast aandacht aan de betere positie van vrouwen. Ook als die programma’s daar niet in de eerste plaats om draaien. Met de campagne Vrouwen Staan Sterker concentreert zij zich uitsluitend op positie van vrouwen in (post)conflict landen.

ICCO wil in deze campagne Nederlanders bekend maken met VN resolutie 1325. Daarnaast gaat ze na of de Nederlandse regering deze afspraak naleeft. Daarbij spoort ze de regering aan om andere staten over te halen dat ook te doen. Ze biedt haar internationale partnerorganisaties de steun die nodig is om aan deze bewustmaking en lobby mee te werken. De steun in kwestie is divers: van geld en kennis tot toegang tot internationale netwerken.

ICCO werkt samen met Kerk in Actie. De twee afzonderlijke organisaties bundelen sinds 1 januari 2007 hun kennis, middelen en beleid. Zo kunnen ze hun werk in ontwikkelingslanden nóg beter en efficiënter doen.