Conferentie 1325

Conferentie 1325

In november 2007 heeft ICCO in Brussel een conferentie georganiseerd voor beleidsmakers van de EU en de lidstaten en vertegenwoordigers van mensenrechten- en vrouwenorganisaties uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Om gezamenlijk een brug te slaan tussen de verschillende partijen en concrete ideeën te genereren voor toekomstige implementatie van resolutie 1325. Uit deze conferentie zijn diverse aanbevelingen voor de EU naar voren gekomen.

In November 2007 ICCO organised a conference in Brussels for EU policy makers and European countries. Representatives of human rights and women’s organisations from Africa, Asia and Latin America were invited to speak. Jointly to aim to build a bridge between the different actors and to generate concrete ideas for the future implementation of resolution 1325. A report of the conference has been made. These report reflect the rich and dynamic discussions from which the recommendations to the EU are collected.